THỐNG KÊ

Online: 9

Lượt truy cập: 772631

Sản phẩm: 98

Chào hàng: 80

Thành viên: 50

Thành viên mới :
Công ty TNHH Tinh Dầu Hương Đồng Tháp

Kết nối cung cầu online

 

 

Nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tìm đối tác hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp triển khai mô hình “Kết nối cung cầu online”.