Online: 17
Lượt truy cập: 870499
Sản phẩm: 110
Chào hàng: 83
Thành viên: 55
Thành viên mới: Cty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng

TIN TỨC >>VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Quy định mới về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (22/02/2016)

Ngày 01/02/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định số 09/2016/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hỗ trợ xúc tiến thương mại. Quy định:

Áp dụng đối với các hoạt động xúc tiến thương mại:
Hội chợ, triển lãm, khảo sát nghiên cứu thị trường có trong kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và các hoạt động đột xuất có chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
Đối tượng thụ hưởng:
Là các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có trụ sở chính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là doanh nghiệp).
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt được các điều kiện nêu trên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:
Tham gia hội chợ, triển lãm trong nước:
Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
Tham gia hội chợ, triển lãm nước ngoài:
Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn và 100% chi phí vé máy bay (khứ hồi) cho tối đa 02 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước:
 Hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) hoặc chi phí tàu, xe theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường nước ngoài:
Hỗ trợ 100% tiền vé máy báy (khứ hồi) đến nước cần khảo sát, nghiên cứu theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
Hồ sơ, thủ tục xét hỗ trợ:
a) Để được hỗ trợ kinh phí tham dự hội chợ, triển lãm; khảo sát, nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp phải nộp các văn bản sau đây:
- Bản đăng ký tham dự hội chợ triển lãm, khảo sát, nghiên cứu thị trường được gửi đến Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.
- Công văn đề nghị hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại.
- Bản báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả tham gia chương trình (kết quả, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất).
- Bảng kê tổng hợp các chi phí tham gia chương trình được hỗ trợ, kèm theo các chứng từ hợp lệ có liên quan.
b) Thời hạn thanh toán: trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, quá thời hạn trên đơn vị tự thanh toán.
c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục thanh toán: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp.
  • Nguồn tin: Dongthaptrade
  • Thời gian nhập: 22/02/2016
  • Số lần xem: 685