1
Bạn cần hỗ trợ?

(3 sao) Nem Thanh Sơn

Cơ sở sản xuất Nem Thanh Sơn

ĐC: 13/TK, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp.

ĐT: 0399 384 930

Nguồn tin: CSSX Nem Thanh Sơn

Thời gian nhập: 03/04/2020

Số lần xem: 172