1
Bạn cần hỗ trợ?

Quy định sử dụng

QUY CHẾ VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP
 
 Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
1. Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên hoạt động trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử ( Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn).
2. Quy chế này quy định việc quản lý, tổ chức hoạt động và tham gia Sàn GD Thương mại điện tử dongthaptrade.com.vn.
Điều 2. Mục tiêu Sàn GD thương mại điện tử dongthaptrade.com.vn
1. Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn  xây dựng nhằm hổ trợ  doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành khác trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ,… Với mục tiêu:
a) Tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển xuất khẩu và thu hút đầu tư;
b) Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư;
d) Tăng cường gắn kết mạng lưới xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Đồng Tháp với các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.
2. Doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được trưng bày hàng hóa, giá cả, giới thiệu thông tin, dịch vụ bằng nội dung số trên site riêng (trang web con) nằm trong sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn (sau đây gọi tắt là Thành viên) để giới thiệu trực tiếp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Điều 3. Cơ quan chủ trì Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
Sàn giao dịch điện tử dongthaptrade.com.vn thuộc sự quản lý của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử Đồng tháp là các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành khác có hoạt động thương mại hợp pháp, được dongthaptrade.com.vn  chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử dongthaptrade.com.vn và các bên liên quan cung cấp.
Điều 4. Đơn vị tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
1. Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
2. Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 3. Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Điều 5. Kinh phí quản lý, tổ chức hoạt động và chi phí tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
1. Kinh phí quản lý, tổ chức hoạt động:
Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp theo kế hoạch hàng năm; tài trợ (nếu có) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Chi phí tham gia:
a) Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được lựa chọn tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn được hoàn toàn miễn phí (miễn phí Thành viên);
b) Các chi phí gồm chi phí quảng cáo, đại diện kỹ thuật (Thành viên ủy quyền cho Trung tâm xúc tiến tiến hành quản trị và thực hiện các thao tác kỹ thuật, cập nhật thông tin trên tài khoản của mình); đào tạo sử dụng, tư vấn pháp lý, hỗ trợ thương mại và các chi phí khác có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương II
NỘI DUNG QUẢN LÝ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ
THAM GIA SÀN GD TMĐT DONGTHAPTRADE.COM.VN
 
Điều 7. Xây dựng, quản lý kỹ thuật Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
1. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với các đối tác xây dựng hạ tầng công nghệ, quản lý kỹ thuật và cung cấp giải pháp kỹ thuật để phục vụ các hoạt động của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn và có thẩm quyền:
a) Kích hoạt, tạm dừng, chấm dứt tài khoản Thành viện trên Sàn TMĐT dongthaptrade.com.vn;
b) Báo cáo định kỳ liên quan đến các hoạt động của Thành viên trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn;
c) Nâng cấp, phát triển Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn;
d) Các hoạt động có liên quan khác.
2. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Sàn TMĐT dongthaptrade.com.vn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp đề xuất các giải pháp kỹ thuật, nhân lực, chính sách để xây dựng, quản lý kỹ thuật  Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xem xét và quyết định.

Điều 8. Đăng ký tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
1. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia trực tiếp trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn và gửi Bản đăng ký tham gia sàn giao dịch TMĐT cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp.
2. Những thông tin trong Bản đăng ký tham gia sàn do Trung tâm ban hành (theo mẫu).
Điều 9. Thẩm định, lựa chọn doanh nghiệp tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
1. Trung tâm Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp thẩm định, lựa chọn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phù hợp để tham gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
2. Trên cơ sở Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được lựa chọn, Trung tâm quyết định định kích hoạt tài khoản Thành viên trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
Điều 10. Tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
1. Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt, Thành viên phải tiến hành cập nhật, bổ sung đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ của mình gồm: thông tin doanh nghiệp, hình ảnh, giá cả, chất lượng và các thông tin liên quan khác.
2. Thành viên phải cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình hoạt động, tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát theo quy định.
Điều 11. Giám sát, phối hợp hoạt động trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
1. Trung tâm thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động và đôn đóc thực hiện cập nhật thông tin, hình ảnh của các Thành viên; tình hình hoạt động của các Thành viên.
2. Trung tâm phổ biến đối với những hang hóa, dịch vụ có tính tương đồng nhằm tránh việc cạnh tranh không lành mạnh trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý, tổ chức hoạt động và tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chủ động phối hợp xử lý nếu xảy ra các vấn đề phát sinh, tranh chấp.
Điều 12. Quy trình giao dịch
Cách thức mua hàng trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu mua sắm hàng hoá trực tuyến.
 Khi có nhu cầu mua hàng trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn khách hàng thực hiện mua hàng theo các bước sau đây:
Bước 1: Sau khi đã xem thông tin về mặt hàng, bạn ấn vào nút “Thêm vào giỏ hàng”. Bạn có thể thêm các mặt hàng khác và cho vào giỏ hang.
Bước 2: Chọn nút “Liên hệ”. bạn cần điền đầy đủ thông tin người liên hệ để người bán liên với bạn một cách nhanh chóng. Sau đó bạn ấn nút “Gửi thông tin”, thông tin của bạn sẽ được gửi đến người bán. 
Bước 3: Cuộc giao dịch sẽ diễn ra tiếp theo là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán.
Điều 13. Bảo đảm an toàn giao dịch 
Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:
Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được đăng bán trên SGD TMĐT là các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã được Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn cam kết với các đối tác là các nhà phân phối, nhà sản xuất. Vì vậy Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn đảm bảo cung cấp cho khách hàng những thông tin trung thực nhất khi lựa chọn hàng hóa được giao dịch trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn. Bên cạnh đó, Sau khi nhận được hàng hóa, hoặc sử dụng dịch vụ nếu khách hàng phát hiện hàng hóa không đúng như các thông tin do nhà sản xuất cung cấp, khách hàng có thể  phản ánh với Sàn GD  TMĐT dongthaptrade.com.vn. Chúng tôi sẽ gửi khiếu nại của khách hàng đến nhà sản xuất để yêu cầu giải quyết. 
Điều 14. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng       
 Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện chính sách nhằm mang lại cho người tiêu dùng một môi trường mua bán minh bạch và an toàn thông qua việc công bố công khai, chi tiết thông tin về Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn và các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. 
Công bố các cách thức liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
Người bán chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đăng bán trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn. Trong mọi trường hợp, người bán có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của người mua liên quan tới chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cung cấp.
 Người mua có quyền gửi khiếu nại và yêu cầu bồi thường đến người bán trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.
Người mua có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến người bán hoặc thông qua mục “Liên hệ” của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người mua chuyển yêu cầu đến người bán bằng các phương thức nhanh nhất.
Điều15. Quản lý thông tin xấu
1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.
2. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
4. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
5. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
Điều 16. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch
1. Khi thực hiện các giao dịch trên SGD TMĐT, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
2. Ban quản lý Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn qua địa chỉ email: tmdldt@gmail.com. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
3. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.
Điều 17. Tạm dừng, chấm dứt quyền sử dụng tài khoản Thành viên
1. Thanh viên tạm dừng quyền sử dụng tài khoản của mình trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn trong các trường hợp sau:
a) Quá bốn mươi lăm (45) ngày tính từ ngày kích hoạt tài khoản Thành viên không cập nhật đầy đủ nội dung thông tin theo quy định;
b) khi có yêu cầu của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn nhưng Thành viên không bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa những thông tin sai quy định, tiêu chí kỹ thuật, ngôn ngữ;
2. Thành viên bị chấm dứt quyền sử dụng tài khoản của mình trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn trong các trường hợp sau:
a) Bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt;
b) Vi phạm Quy chế này và các quy định, tiêu chí tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn; vi phạm thuần phông mỹ tục hay ảnh hưởng xáu đén hình ảnh, uy tín của cá nhân, tổ chức, địa phương, quốc gia, dân tộc Việt Nam; vi phạm các chủ trương, chính sách của địa phương, của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành;
c) Vi phạmluật, thông lệ quốc tế, các quy định khác có lien quan;
d) Có hành vi tổ chức lien kết nhóm hoặc tự  tổ chức thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại (hack), khởi tạo và phát tán virus máy tính, thư rát gây hư hại hệ thống công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến giao dịch của Thành viên khác hoặc đối tác.
3. Ban quản lý ra quyết định và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tạm dừng, chấm dứt quền sử dụng tài khoản cảu Thành viên trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn; khi Thành viên bị tạm dừng haowjc chấm dứt quyền sử dụng tài khoản thì tất cả các chứng nhận, thông tin, dữ liệu lien quan của Thành viên trên Sàn sẽ bị tạm ngừng hoặc chấm dứt công bố trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Trách nhiệm của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
1. Chủ trì hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế này.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn để bảo đảm đúng mục tiêu của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
3. Giao cho Phòng Thông tin – Thị trường quản lý và đều phối Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn
Điều 19. Trách nhiện của Phòng Thông tin –  Thị trường:
1. Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện và để giám sát hoạt động của các Thành viên tham gia Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn; báo cáo Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp trong trường hợp phát sinh những vấn đề ngoài quy định của Quy chế này hoặc vượt thẩm quyền.
2. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, các quy định, chính sách của Nhà nước nhằm định hướng, điều phối Thành viên tham gia vào những danh mục hàng hóa, thị trường phù hợp.
3. Trong điều kiện và phạm vi cho phép, Phòng Thông tin – Thị trường thường xuyên phối hợp với các tổ chức liên quan tiến hành các hoạt động quảng bá Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn ra trong và ngoài nước góp phần mở rộng kết nối, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm bạn hàng, phát triển thị trường của các Thành viên.
Điều 20: Trách nhiệm của Thành viên
1. Hoàn toàn tự chịu trách nhiệm của trước pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền, đối tác về mọi nội dung thông tin, hình ảnh, đại diện pháp lý, giá cả, địa điểm, phương thức và thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán, mẫu mã, số lượng, chất lượng, khối lượng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ  do mình công bố và hoạt động mua bán, trao đổi, thanh toán cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn.
2. Hoàn toàn tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu giữ các thong tin quản trị tài khoản của mình trên Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn gồm tên đăng nhập, mật khẩu và có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý để các bên cùng phối hợp xử lý nếu để lộ mật khẩu hay phát hiện hành vi sử dụng trái phép tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình.
3. Thông báo kịp thời cho Phòng Thông tin – Thị trường thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp để các bên cùng phối hợp xử lý khi phát hiện:
a) Những Thành viên công bố nội dung thông tin không trung thực, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ, thuần phông mỹ tục, cạnh tranh không lành mạnh;
b) Thành viện hay đối tác có hành vi lừa đảo, chiếm dụng, đầu cơ hàng hóa, dịch vụ.
Điều 21. Điều khoản áp dụng
1. Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn và thành viên phải được đưa ra Tòa án tỉnh Đồng Tháp để phân xử. Quyết định của Tòa án tỉnh Đồng Tháp là quyết định có giá trị chung thấm.
2. Quy chế của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch Thương mại điện tử có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch Thương mại điện tử cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực hiện nghĩa vụ với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
3. Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn GD TMĐT dongthaptrade.com.vn:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Điện thoại: 0277. 3878389 - 3853382 Fax: 0277. 3853381