1
Bạn cần hỗ trợ?

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 03/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, về quy mô thị trường thương mại điện tử phấn đấu có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; doanh số thương mại điện tử B2C (hình thức kinh doanh từ doanh nghiệp, công ty tới khách hàng) tăng 20%/năm.

Về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử, kế hoạch đề ra mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%. Chi phí trung bình cho chuyển phát và hoàn tất đơn hàng chặng cuối chiếm 10% giá thành sản phẩm trong thương mại điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử của tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở phù hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Về tương quan phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương, có 50% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.

Đối với ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có 50% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng và chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm, chuỗi cửa hàng tiện lợi chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ người tiêu dùng.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử đến năm 2025 có 100% cán bộ quản lý nhà nước về thương mại điện tử được đào tạo và tập huấn về pháp lý, kỹ năng thương mại điện tử; 80% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Nguồn: 39/KH-UBND