1
Bạn cần hỗ trợ?

Danh sách sản phẩm

Trà OolongSen

100% từ lá sen tươi
Giá:  170,000.00 VND

Hộp trà hoa sen

100% lá sen tươi ướp trong hoa sen
Giá:  100,000.00 VND

Trà OolongSen – Táo tàu hoa cúc

Thành phần: OolongSen, táo tàu, hoa cúc
Giá:  290,000.00 VND

Trà OolongSen – Đông trùng hoa hồng

Thành phần: OolongSen, đông trùng, hoa hồng
Giá:  290,000.00 VND

Trà OolongSen – Đông trùng hoa cúc

Thành phần: OolongSen, đông trùng, hoa cúc
Giá:  290,000.00 VND

Trà OolongSen – Kỷ tử cỏ ngọt

Thành phần: OolongSen, kỷ tử, cỏ ngọt
Giá:  290,000.00 VND

Trà OolongSen – Trần bì Cam thảo

Thành phần: OolongSen, trần bì,cam thảo
Giá:  70,000.00 VND

Trà OolongSen – Đông trùng hoa cúc

Thành phần: OolongSen, đông trùng, hoa cúc
Giá:  70,000.00 VND

Trà OolongSen – Cam thảo gạo lứt đậu đỏ

Thành phần: OolongSen, cam thảo, gạo lứt, đậu đỏ
Giá:  70,000.00 VND

Trà OolongSen – Táo tàu Cúc ngọt

Thành phần: OolongSen, táo tàu, cúc ngọt
Giá:  70,000.00 VND