1
Bạn cần hỗ trợ?

Mời tham dự chương trình Hội chợ Thủy sản và Nghề cá Trung Quốc 2018

Kính gửi các Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản

Vừa qua, hiệp hội VASEP đã nhận được quyết định phê duyệt chương trình XTTM Quốc gia năm 2018 tuy nhiên chương trình Hội chợ thủy sản và Nghề cá Trung Quốc 2018 đã không được phuê duyệt. Hiện nay Hiệp hội vẫn tiếp tục gửi công văn kiến nghị Cục XTTM – Bộ Công thương xem xét phê duyệt bổ sung chương trình Hội chợ Thủy sản và Nghề các Trung Quốc vào chương trình XTTM quốc gia 2018 vì Trung Quốc đã đang và sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn của thủy sản Việt Nam.

Hiện nay VASEP CO., đã giữ mặt bằng diện tích 126m2, 4 mặt tiền tại lối đi chính nhà triển lãm E2 – khu vực triển lãm gian hàng quốc gia các nước. với vị trí này, VASEPCO., dự kiến chia làm 14 gian hàng riêng, diện tích mỗi gian hàng riêng 9m2. Nếu được hỗ trợ từ XTTM, chi phí tham gia gian hàng sẽ giữ giống năm 2017 (90 triệu đồng trong đó 35 triệu đồng sẽ được hoàn lại sau khi VASEP quyết toán với Cục XTTM). Trường hợp Hội chợ Thủy sản và Nghề cá Trung Quốc vẫn không được phê duyệt bổ sung trong chương trình XTTM quốc gia 2018, chi phí tham gia gian hàng sẽ do doanh nghiệp đóng góp.

Thư mời

Phiếu đăng ký