1
Bạn cần hỗ trợ?

Sản xuất, tiêu thụ nông sản phải thực hiện theo chuỗi giá trị

Để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong năm 2020, chiều ngày 23/8, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương và lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh liên quan họp bàn vấn đề này. Đây là một bước để chuẩn bị nội dung cho văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương (bìa trái)
chia sẻ nhiều phương thức sản xuất, kinh doanh nông sản hiệu quả

Giải pháp được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, đó là ngành Nông nghiệp sẽ tư vấn và cung cấp cho nông dân các giải pháp về cơ giới hoá, giảm thất thoát sau thu hoạch; hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức lại sản xuất theo quy trình đạt chuẩn gắn với mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc nông sản.

Bên cạnh đó, ngành sẽ chủ động trong công tác tái đàn sau dịch tả heo Châu Phi, cúm gia cầm; ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu cho ngành nông nghiệp; tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo cho nông dân các kiến thức về thị trường, kinh tế hợp tác, chuỗi cung ứng, quy trình sản xuất theo quy chuẩn v.v..

Sở Khoa học công nghệ sẽ xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về đất đai nhằm xác định được mức độ thích nghi đất đai đối với từng nhóm cơ cấu cây trồng; hình thành giải pháp và xây dựng mô hình làng thông minh; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng công nghệ thông minh (mã số, mã vạch, blockchain) trong truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị nông sản.

Sở Công Thương tăng cường liên kết sản xuất giữa các hộ nông dân, tạo vùng sản phẩm có khối lượng lớn để tham gia chuỗi liên kết bền vững; thực hiện tốt công tác thông tin thị trường; phát triển nghiên cứu và dự báo cung cầu, quy mô và đặc điểm của từng loại thị trường; cải tiến bao bì hàng hóa.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ đồng hành với ngành Nông nghiệp trong việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ phát huy vai trò, chức năng của từng đơn vị để góp phần hỗ trợ người dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm v.v..

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương đề nghị các sở, ngành tỉnh và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị cùng tham gia, đóng góp ý tưởng để phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới, trong đó tập trung đối với nhóm sản phẩm rau, củ, quả.

Để xây dựng kế hoạch thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ thành lập tổ liên ngành để thực hiện nội dung này, trong đó, kế hoạch phải theo hướng chuỗi liên kết, từ khâu sản xuất đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ; phát triển hệ thống chợ đầu mối nông sản, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và quảng bá sản phẩm.