1
Bạn cần hỗ trợ?

Đăng ký chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư năm 2019

Để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư năm 2019, Trung tâm đề nghị:

1. Các Sở , ngành Tỉnh có văn bản đề xuất các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2019 của đơn vị mình, gửi về trung tâm để tổng hợp (chương trình xúc tiến đầu tư thực hiện thoa mẫu số 2 đính kèm) .

2. UBND các huyện, thị, thành trong Tỉnh phối hợp Trung tâm thông báo các đơn vị trên địa bàn biết để dăng ký chương trình xúc tiến thương mại, du lịch. Riêng hoạt động xúc tiến đầu tư thục hiện theo mẫu số 2 (đính kèm)

3. Đối với các Daonh nghiệp; Hợp tác xã; Cơ sở sản xuất trên địa bàn Tỉnh có nhu cầu đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2019, vui lòng điền thông tin theo mẫu số 1 (đính kèm) gửi về Trung tâm để tổng hợp.

Chương trình xúc tiến Thương mại, du lịch và đầu tư năm 2019 của các đơn vị gửi về trước ngày 31/10/2018 để Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân Tỉnh phê duyệt.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

Số 01 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3853383; Fax: 0277.3853381

Người liên hệ:

            1. Đăng ký chương trình xúc tiến thương mại, du lịch:

            Chị Kiều Vân – Chuyên viên phòng Xúc tiến Thương mại, Du lịch – 0355.804.939

            2. Đăng ký chương trình xúc tiến đầu tư:

            Chị Kim Chi – Chuyên viên Phòng Xúc tiến Đầu tư – 0832.366.388

            Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Mẫu 01

Mẫu 02