1
Bạn cần hỗ trợ?

Danh sách sản phẩm

Gạo thái

Năng lực chế biến lương thực: 300.000 tấn/năm. Nhập khẩu và kinh doanh phân bón: 200.000 tấn/năm. Chế biến thủy sản:...
Giá:  Liên hệ

Gạo thường

Năng lực chế biến lương thực: 300.000 tấn/năm. Nhập khẩu và kinh doanh phân bón: 200.000 tấn/năm. Chế biến thủy sản:...
Giá:  Liên hệ